9. stretnutie EGTC Platformy

V dňoch 25.-26. septembra sa v meste Palma de Mallorca konalo 9. stretnutie EGTC Platformy. Organizátorom stretnutia bol Európsky Výbor Regiónov. Konferenciu otvoril pán Markku Markkula, prvý podpredseda Európskeho Výboru Regiónov.

EZÚS Via Carpatia bolo založené na uľahčenie a podporu cezhraničnej, nadnárodnej a medziregionálnej spolupráce.

Našim cieľom je posilniť hospodársku a sociálnu súdržnosť Košického samosprávneho kraja a Boršodsko-Abovsko- Zemplínskej župy, prostredníctvom projektov alebo programov cezhraničnej spolupráce.

„Dať sa dohromady, je začiatok. Vydržať pohromade, je pokrok. Spolupracovať, je úspech.“

Henry Ford

Vážený čitateľ!

Srdečne Vás vítam na webovej stránke Európskeho zoskupenia územnej spolupráce (EZÚS) Via Carpatia s ručením obmedzeným. Košický samosprávny kraj a Boršodsko-Abovsko-Zemplínsku župu charakterizuje dlhodobo fungujúce cezhraničné partnerstvo, ktoré vďaka dosiahnutým úspechom a spolupráci môže byť dobrým príkladom aj pre ďalšie regióny.

Zoskupenie bolo založené v roku 2013,  za účelom uľahčenia a podpory cezhraničnej, nadnárodnej a medziregionálnej spolupráce. Jeho cieľom je posilniť hospodársku a sociálnu súdržnosť Košického samosprávneho kraja a Boršodsko-Abovsko-Zemplínskej župy, predovšetkým prostredníctvom projektov alebo programov cezhraničnej spolupráce.

Od založenia zoskupenia pracujeme na tom, aby sme podporili rozvoj dotknutých regiónov a zvýšili konkurencieschopnosť v prihraničnej oblasti.

Dúfam, že naša nová webová stránka Vám poskytne všetky aktuálne, zaujímavé a dôležité informácie o našom zoskupení.

S pozdravom,
Török Dezső
Predseda EZÚS Via Carpatia s r.o.

Vážený čitateľ!

Vytvorenie stránky podporilo Ministerstvo zahraničných vecí a vonkajších ekonomických vzťahov Maďarska