Valné zhromaždenie Boršodsko-Abovsko-Zemplínskej župy

Valné zhromaždenie Boršodsko-Abovsko-Zemplínskej župy zasadalo 17. septembra 2020 v Miškovci, kde Julianna Orbán Máté informovala o činnosti Európskeho zoskupenia územnej spolupráce s ručením obmedzeným Via Carpatia za rok 2019.

EZÚS Via Carpatia bolo založené na uľahčenie a podporu cezhraničnej, nadnárodnej a medziregionálnej spolupráce.

Našim cieľom je posilniť hospodársku a sociálnu súdržnosť Košického samosprávneho kraja a Boršodsko-Abovsko- Zemplínskej župy, prostredníctvom projektov alebo programov cezhraničnej spolupráce.

„Dať sa dohromady, je začiatok. Vydržať pohromade, je pokrok. Spolupracovať, je úspech.“

Henry Ford

Vytvorenie stránky podporilo Ministerstvo zahraničných vecí a vonkajších ekonomických vzťahov Maďarska