1. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre Fond malých projektov - 15.5.2018