12. zasadnutie Valného zhromaždenia EZÚS Via Carpatia