7,3 mil. € for cross-border projects (hirek.sk)

The EGTC was established to facilitate and support the cross-border, transnational and regional cooperation. Its goal is to enhance economic and social coherence, especially through the realization of projects and programs of cross-border cooperation.

http://www.hirek.sk/video/20150903223458/Felvideki-Hirado-2015-szeptember-04.html


29-11-2017
Akčný plán pre najmenej rozvinutý okres Gelnica dotvárali na pracovnom stretnutí zástupcovia Košického samosprávneho kraja (KSK), EZUS Via Carpatia, okresu Gelnica a Úradu vlády...


29-11-2017
Dňa 31.8.2017 Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným predložilo riadiace dokumenty Fondu malých projektov (FMP) v rámci 2. kola výzvy na strešné...