7,3 mil. Eur na cezhraničné projekty (hirek.sk)

Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia so sídlom v Košiciach vzniklo s cieľom uľahčiť a podporiť cezhraničnú, nadnárodnú a medziregionálnu spoluprácu.

http://www.hirek.sk/video/20150903223458/Felvideki-Hirado-2015-szeptember-04.html