7,3 millió euró határon átnyúló pályázatokra

2015. szeptember 04. | Kassa. Kassa központtal új Európai Területi Együttműködési Csoportosulás alakult a szlovák – magyar határon átnyúló kapcsolatok erősítése érdekében, melynek székhelye a Kassa Megyei Hivatal.

http://www.hirek.sk/video/20150903223458/Felvideki-Hirado-2015-szeptember-04.html

 


29-11-2017
Akčný plán pre najmenej rozvinutý okres Gelnica dotvárali na pracovnom stretnutí zástupcovia Košického samosprávneho kraja (KSK), EZUS Via Carpatia, okresu Gelnica a Úradu vlády...


29-11-2017
Dňa 31.8.2017 Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným predložilo riadiace dokumenty Fondu malých projektov (FMP) v rámci 2. kola výzvy na strešné...