8. zasadnutie Valného zhromaždenia EZÚS Via Carpatia, 13.03.2017