3. Zasadnutie Monitorovacieho výboru pre Fond malých projektov