Projektové stretnutie v rámci projektu I-Care Smart

V januári 2020 sa v Janove v Taliansku uskutočnilo projektové stretnutie v rámci projektu I-Care Smart. Na stretnutí sa zúčastnil aj zástupca EZÚS Via Carpatia. V rámci stretnutia boli predstavené výsledky a výstupy, ktoré sa podarilo doposiaľ dosiahnuť.

EZÚS Via Carpatia bolo založené na uľahčenie a podporu cezhraničnej, nadnárodnej a medziregionálnej spolupráce.

Našim cieľom je posilniť hospodársku a sociálnu súdržnosť Košického samosprávneho kraja a Boršodsko-Abovsko- Zemplínskej župy, prostredníctvom projektov alebo programov cezhraničnej spolupráce.

„Dať sa dohromady, je začiatok. Vydržať pohromade, je pokrok. Spolupracovať, je úspech.“

Henry Ford

Vytvorenie stránky podporilo Ministerstvo zahraničných vecí a vonkajších ekonomických vzťahov Maďarska