Kick off meeting CITY CIRCLE (CE1515) - Interreg Central Europe

V dňoch od 5-6. júla 2019 sa v Košiciach uskutočnilo prvé stretnutie partnerov projektu CITY CIRCLE. Projekt je podporený v rámci programu Interreg Central Europe, pričom vedúcim partnerom je Technická univerzita v Košiciach. Na stretnutí sa zúčastnili aj zástupcovia EZÚS Via Carpatia, ako partner projektu.

EZÚS Via Carpatia bolo založené na uľahčenie a podporu cezhraničnej, nadnárodnej a medziregionálnej spolupráce.

Našim cieľom je posilniť hospodársku a sociálnu súdržnosť Košického samosprávneho kraja a Boršodsko-Abovsko- Zemplínskej župy, prostredníctvom projektov alebo programov cezhraničnej spolupráce.

„Dať sa dohromady, je začiatok. Vydržať pohromade, je pokrok. Spolupracovať, je úspech.“

Henry Ford

Vážený čitateľ!

Srdečne Vás vítam na webovej stránke Európskeho zoskupenia územnej spolupráce (EZÚS) Via Carpatia s ručením obmedzeným. Košický samosprávny kraj a Boršodsko-Abovsko-Zemplínsku župu charakterizuje dlhodobo fungujúce cezhraničné partnerstvo, ktoré vďaka dosiahnutým úspechom a spolupráci môže byť dobrým príkladom aj pre ďalšie regióny.

Zoskupenie bolo založené v roku 2013,  za účelom uľahčenia a podpory cezhraničnej, nadnárodnej a medziregionálnej spolupráce. Jeho cieľom je posilniť hospodársku a sociálnu súdržnosť Košického samosprávneho kraja a Boršodsko-Abovsko-Zemplínskej župy, predovšetkým prostredníctvom projektov alebo programov cezhraničnej spolupráce.

Od založenia zoskupenia pracujeme na tom, aby sme podporili rozvoj dotknutých regiónov a zvýšili konkurencieschopnosť v prihraničnej oblasti.

Dúfam, že naša nová webová stránka Vám poskytne všetky aktuálne, zaujímavé a dôležité informácie o našom zoskupení.

S pozdravom,
Török Dezső
Predseda EZÚS Via Carpatia s r.o.

Vážený čitateľ!

Vytvorenie stránky podporilo Ministerstvo zahraničných vecí a vonkajších ekonomických vzťahov Maďarska