EGTC Monitoring report 2018-2019

V dokumente EGTC Monitoring report 2018-2019 nájdete informácie aj o Fonde Malých Projektov. Informácie o Fonde Malých projektov nájdete na stranách 79-80. Dokument je dostupný tu: https://portal.cor.europa.eu/egtc/ressources/Documents/CoR-EGTC-monitoring-report-final-study-2019.pdf

EZÚS Via Carpatia bolo založené na uľahčenie a podporu cezhraničnej, nadnárodnej a medziregionálnej spolupráce.

Našim cieľom je posilniť hospodársku a sociálnu súdržnosť Košického samosprávneho kraja a Boršodsko-Abovsko- Zemplínskej župy, prostredníctvom projektov alebo programov cezhraničnej spolupráce.

„Dať sa dohromady, je začiatok. Vydržať pohromade, je pokrok. Spolupracovať, je úspech.“

Henry Ford

Vytvorenie stránky podporilo Ministerstvo zahraničných vecí a vonkajších ekonomických vzťahov Maďarska