A partnerrégiók legfőbb képviselői egyezményt kötöttek a Via Carpatia létrehozásáról

A Via Carpatia Európai Területi Társulás (ETT) korlátolt felelősségű társaság megalakításáról szóló egyezményt és annak Szabályzatát január 9-én írták alá a partnerként összefogó régiók legfőbb képviselői – a Kassai Kerületi Önkormányzat elnöke Zdenko Trebuľa és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat elnöke Mengyi Roland.

A Via Carpatia ETT megalapítói Kassai Kerületi Önkormányzat és Borsod-Abaúj-Zemplén Megye. A társulás jogi személyiségét a Bejegyzési Hivatalnál történő bejegyzését követően nyeri el, a székhelye Kassán lesz. A társulás létrehozását a hatályos európai jogi szabályozás teszi lehetővé és egyúttal természetes következménye a két olyan régió együttműködésének, amelyeket közös történelmi, kulturális és nyelvi gyökerek kötnek össze. Az érintett terület kiterjedése mintegy 14 ezer km2 és lakossága meghaladja az 1,5 milliót.

A területi társulás megalakítását a határon átnyúló, nemzetközi és régiók közötti együttműködés megkönnyítése és elősegítése hívta életre. Célja a gazdásági és társadalmi összefogás megerősítése, elsősorban határon átnyúló projektek és programok útján. Kulcsfontosságú számára főként a tanácsadási-konzultációs tevékenység a regionális fejlesztés területén, közös fejlesztési stratégiák kidolgozása a foglalkoztatás és szociális ellátás területén, a mezőgazdasági termelés támogatása (elosztóközpontok kialakítása mezőgazdasági termékek számára), az idegenforgalom (konfereciaturizmus, egységes termékkínálat kidolgozása az egyes mikrorégiók számára, közös marketing-tevékenységek, bemutató utazások utazásszervezők számára), a kulturális örökség bemutatása és ápolása, közös fejlesztési stratégiák megvalósítására irányuló közös projektek kidolgozása és végrehajtása, közös projektek és fejlesztési stratégiák megvalósításához igényelhető, uniós alapokból finanszírozott, határon átnyúló programok irányításának megszerzését célzó kezdeményezések.  Egy további célkitűzés az integráció az egészségügyi ellátás, személyi és közúti közlekedés, kommunális hulladékgazdálkodás, árvízvédelmi tevékenységek, környezetvédelem, kerékpárutak kiépítése, a Tokaji Borvidék, az energiaszolgáltatás, katasztrófavédelem, a beruházások támogatása és a határon átnyúló logisztikai és ipari zónák kialakításának területén.

A Via Carpatia tervei között szerepel a nemzetközi áruforgalom átirányítása területén való közös fellépés.  Ezek közé tartoznak főként a kelet-nyugati irányban bonyolított intermodális szállítás élénkítésére irányuló kezdeményezések, illetve az észak-déli irányú összekötő út kiépítésére és a schengeni határ mentén húzódó Balti-folyosónak (Via Carpatia) az európai TENT-T közlekedési hálózatba való bejegyzésére irányuló kezdeményezések.

Az ETT határozatlan időre alakult. Finanszírozását a tagdíjak, illetve az Európai Közösség által közösen finanszírozott projektekből lehívott eszközök fedezik. Az ETT ezenkívül más nyilvános forrásból is szert tehet támogatásra, ajándékot fogadhat el természetes és jogi személyektől, átvehet örökséget, illetve  vállalkozói tevékenységből és saját tevékenységa által is bevételhez juthat.

Az Európai Területi Társulás (ETT) és céljai

Az Európai Parlament 2006 júliusában fogadta el az európai területi társulásokról szóló 1082/2006 sz. rendeletet. Az ETT kialakításához egy olyan jogi forma politikai elfogadása adta az alapot, amelynek keretén belül különféle államok közigazgatási és magánszervezetei tudnának együttműködni. Ennek szükségessége különösen akkor volt érezhető, amikor a határon átnyúló projektek során a közkiadásokat is igénybe kívánták venni.  

A Lisszaboni Szerződés elfogadásával a „területi összefogás”, illetve a „gazdasági és társadalmi összefogás” az EU fő céljaivá vált és az ETT kifejezetten a „területi együttműködés” eszközeként jött létre. A strukturális alapok 2007-2013-as programidőszaka jelenleg teljes mértékben fut és a programok tervezése és megvalósítása terén igazolta a regionális hozzáférések emelkedő tendenciáját az Európai Unióban, ami új lehetőségeket nyit meg az ETT előtt is. Jelenleg előkészületben van az ETT-ről szóló 1082/2006 sz. uniós rendelet módosítása, amely bővítené az ETT egyes jogköreit és együttműködési területeit (pl. az állami vállalatok részvétele ETT-kben, magánszervezetekkel, személyekkel való együttműködés, infrastrukturális illetékek beszedése, stb.) és javasolni fogja az ETT bejegyzésének egyszerűbbé tételét.

2011 elején szinte valamennyi tagállam elfogadta az ETT-ről szóló belföldi jogszabályt. A Szlovák Köztársaság a 90/2008 sz. törvényébe építette bele ezt a rendeletet. Csupán három, erősen föderációs szerkezetű országban nem kerültek elfogadásra a törvény egyes részei. Az EU térképére pillantva látható, hogy a kialakított és előkészületben levő ETT-k száma mintegy 40, melyek közül a már létrejött társulások több, mint 350 helyi és regionális önkormányzatot vonnak össze, 20 millió uniós polgár képviselve.

Az ETT egy olyan jogi eszköz, amely elősegíti a határon átnyúló, nemzetközi és régiók közötti együttműködést. Fontos előrelépést jelent a regionális és helyi szervezetek jogainak érvényesítésben a határon átnyúló együttműködés területén. Az ETT az első olyan szervezet, amely lehetővé teszi különféle országok önkormányzatainak csoportosulását a nemzeti parlamentek által jóváhagyott nemzetközi egyezmény előzetes aláírása nélkül. Az érdekelt felek számára nemcsak az együttműködés stabil kereteit hozza létre, hanem  jogi személyisége, rugalmassága és az uniós politika különféle területein való alkalmazhatósága révén széleskörű lehetőségeket is képes megteremteni. Az ETT célja a gazdasági, szociális és területi összetartás megerősítése az együttműködés útján. Az ETT rendelkezik jogi személyiséggel és jogképes.