Aktívne starnutie 25.2.2019 - Výmena osvedčených postupov a príkladov dobrej praxe