Aktuality
V záujme zefektívnenia šírenia vykonaných aktivít, cieľov, nápadov a vedomostí vznikol vlastný kanál projektu CITYCIRCLE na YOUTUBE.
Valné zhromaždenie Boršodsko-Abovsko-Zemplínskej župy zasadalo 17. septembra 2020 v Miškovci, kde Julianna Orbán Máté informovala o činnosti Európskeho zoskupenia územnej spolupráce s ručením obmedzeným Via Carpatia za rok 2019.