Aktuality

V dňoch 25.-26. septembra sa v meste Palma de Mallorca konalo 9. stretnutie EGTC Platformy. Organizátorom stretnutia bol Európsky Výbor Regiónov. Konferenciu otvoril pán Markku Markkula, prvý podpredseda Európskeho Výboru Regiónov.

V dňoch od 18. do 19. septembra 2019 sa v rakúskom Grazi uskutočnilo stretnutie partnerov projektu I-Care Smart. Stretnutie bolo organizované inštitúciou Nowa. Na stretnutí sa zúčastnili aj zástupcovia EZÚS Via Carpatia. Účelom stretnutia bolo oboznámenia sa partnerov projektu s progresom urobeným na jednotlivých aktivitách projektu a dohodnutie spoločného postupu pre ďalšiu fázu implementáciu projektu.


V dňoch od 5-6. júla 2019 sa v Košiciach uskutočnilo prvé stretnutie partnerov projektu CITY CIRCLE. Projekt je podporený v rámci programu Interreg Central Europe, pričom vedúcim partnerom je Technická univerzita v Košiciach. Na stretnutí sa zúčastnili aj zástupcovia EZÚS Via Carpatia, ako partner projektu.

Dňa 9. apríla 2019 sa v Bruseli, v Európskom výbore regiónov konala konferencia s názvom „EGTCs and people to people projetcs“, ktorej sa zúčastnili projektoví manažéri Fondu malých projektov EZÚS Via Carpatia s r.o..