AktualityIV. zasadnutie Valného zhromaždenia Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným sa konalo dňa 23. júla 2015, v Košiciach.