Aktuality
Dotácia na projekt: "Realizácia projektových dokumentácií vybraných úsekov EuroVelo 11 a Zemplínskej cyklomagistrály v Košickom kraji“


Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia plánuje vyhlásiť finančne ohodnotenú súťaž v Košickom samosprávnom kraji v oblasti regionálneho rozvoja a projektového...
IV. zasadnutie Valného zhromaždenia Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným sa konalo dňa 23. júla 2015, v Košiciach.