Aktuality

V dokumente EGTC Monitoring report 2018-2019 nájdete informácie aj o Fonde Malých Projektov. Informácie o Fonde Malých projektov nájdete na stranách 79-80. Dokument je dostupný tu: https://portal.cor.europa.eu/egtc/ressources/Documents/CoR-EGTC-monitoring-report-final-study-2019.pdf

Monitorovací výbor Fondu malých projektov schválil dňa 18. februára v Miškovci ďalších 30 malých projektov. IV. Zasadnutie Monitorovacieho výboru prebiehalo pod vedením riaditeľky EZÚS Via Carpatia, Ing. Julianny Orbán Máté, PhD., ktorá zastáva pozíciu predsedu Monitorovacieho výboru pre Fond malých projektov. Monitorovacieho výboru pre FMP sa zúčastnili jeho členovia v zastúpení Riadiaceho orgánu a Národného orgánu Programu spolupráce Interreg Slovenská republika – Maďarsko, zástupcovia Košického samosprávneho kraja, Banskobystrického samosprávneho kraja, župy Borsod-Abaúj-Zemplén, župy Nógrád, župy Heves a župy Szabolcs-Szatmár-Bereg.Dňa 10. februára 2020 sa v Košiciach konalo slávnostné Valné zhromaždenie EZÚS Via Carpatia. Župu Borsod-Abaúj-Zemplén zastupovala na valnom zhromaždení novozvolená predsedkyňa župy Bánné dr. Gál Boglárka, a Košice zastupoval Rastislav Trnka, predseda Košického samosprávneho kraja.

V dňoch 3. a 4. februára 2020 sa v sídle EZÚS Via Carpatia s r.o. uskutočnili stretnutia partnerov jednotlivých projektov, ktoré tvoria súčasť Cezhraničného akčného plánu na podporu zamestnanosti pre mikroregión Cserehát.