AktualityV januári 2020 sa v Janove v Taliansku uskutočnilo projektové stretnutie v rámci projektu I-Care Smart. Na stretnutí sa zúčastnil aj zástupca EZÚS Via Carpatia. V rámci stretnutia boli predstavené výsledky a výstupy, ktoré sa podarilo doposiaľ dosiahnuť.

Zástupca EZÚS Via Carpatia sa v januári 2020 zúčastnil exkurzie v Living Labs* v rámci projektu I-Care Smart. Exkurzia sa konala v Happy Aging Lab v Hasselte (Belgicko) a v Yes!Delft Lab (Holandsko). Obe tieto inštitúcie sa okrem iného zaoberajú problematikou starostlivosti o starších ľudí. Happy Aging Lab je nezávislá inštitúcia založená v roku 2008, ktorá sa zameriava na podporu podnikania a kvalitnejšej starostlivosti o seniorov prostredníctvom inovácií.
Monitorovací výbor Fondu malých projektov schválil dňa 29. októbra 2019, na svojom 3. zasadnutí, 23 projektov. Zasadnutie prebiehalo pod vedením riaditeľky EZÚS Via Carpatia, Ing. Julianny Orbán Máté, PhD., ktorá zastáva pozíciu predsedu Monitorovacieho výboru pre Fond malých projektov. Monitorovacieho výboru pre FMP sa zúčastnili jeho členovia v zastúpení Riadiaceho orgánu a Národného orgánu Programu spolupráce Interreg Slovenská republika – Maďarsko, zástupcovia Košického samosprávneho kraja, Banskobystrického samosprávneho kraja, župy Borsod-Abaúj-Zemplén, župy Nógrád, župy Heves a župy Szabolcs-Szatmár-Bereg.

V posledných rokoch sa čoraz viac diskutuje o starobe, aktívnom starnutí a nevyhnutných zmenách v sociálno-ekonomickej oblasti. Starnutie obyvateľstva je a zostane jednou z najdôležitejších výziev pre rozvoj členských štátov EÚ. Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia spolupracuje na medzinárodnom projekte „Inovačný ekosystém pre inteligentnú starostlivosť o seniorov“ (I-CARE SMART), ktorý sa zaoberá touto problematikou a snaží sa podporiť starostlivosť o seniorov.

V dňoch od 18. do 19. septembra 2019 sa v rakúskom Grazi uskutočnilo stretnutie partnerov projektu I-Care Smart. Stretnutie bolo organizované inštitúciou Nowa. Na stretnutí sa zúčastnili aj zástupcovia EZÚS Via Carpatia. Účelom stretnutia bolo oboznámenia sa partnerov projektu s progresom urobeným na jednotlivých aktivitách projektu a dohodnutie spoločného postupu pre ďalšiu fázu implementáciu projektu.