Aktuality

Dňa 10. februára 2020 sa v Košiciach konalo slávnostné Valné zhromaždenie EZÚS Via Carpatia. Župu Borsod-Abaúj-Zemplén zastupovala na valnom zhromaždení novozvolená predsedkyňa župy Bánné dr. Gál Boglárka, a Košice zastupoval Rastislav Trnka, predseda Košického samosprávneho kraja.
Monitorovací výbor Fondu malých projektov schválil dňa 29. októbra 2019, na svojom 3. zasadnutí, 23 projektov. Zasadnutie prebiehalo pod vedením riaditeľky EZÚS Via Carpatia, Ing. Julianny Orbán Máté, PhD., ktorá zastáva pozíciu predsedu Monitorovacieho výboru pre Fond malých projektov. Monitorovacieho výboru pre FMP sa zúčastnili jeho členovia v zastúpení Riadiaceho orgánu a Národného orgánu Programu spolupráce Interreg Slovenská republika – Maďarsko, zástupcovia Košického samosprávneho kraja, Banskobystrického samosprávneho kraja, župy Borsod-Abaúj-Zemplén, župy Nógrád, župy Heves a župy Szabolcs-Szatmár-Bereg.

V posledných rokoch sa čoraz viac diskutuje o starobe, aktívnom starnutí a nevyhnutných zmenách v sociálno-ekonomickej oblasti. Starnutie obyvateľstva je a zostane jednou z najdôležitejších výziev pre rozvoj členských štátov EÚ. Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia spolupracuje na medzinárodnom projekte „Inovačný ekosystém pre inteligentnú starostlivosť o seniorov“ (I-CARE SMART), ktorý sa zaoberá touto problematikou a snaží sa podporiť starostlivosť o seniorov.

V dňoch od 5-6. júla 2019 sa v Košiciach uskutočnilo prvé stretnutie partnerov projektu CITY CIRCLE. Projekt je podporený v rámci programu Interreg Central Europe, pričom vedúcim partnerom je Technická univerzita v Košiciach. Na stretnutí sa zúčastnili aj zástupcovia EZÚS Via Carpatia, ako partner projektu.

V dňoch 25.-26. septembra sa v meste Palma de Mallorca konalo 9. stretnutie EGTC Platformy. Organizátorom stretnutia bol Európsky Výbor Regiónov. Konferenciu otvoril pán Markku Markkula, prvý podpredseda Európskeho Výboru Regiónov.

V dňoch od 18. do 19. septembra 2019 sa v rakúskom Grazi uskutočnilo stretnutie partnerov projektu I-Care Smart. Stretnutie bolo organizované inštitúciou Nowa. Na stretnutí sa zúčastnili aj zástupcovia EZÚS Via Carpatia. Účelom stretnutia bolo oboznámenia sa partnerov projektu s progresom urobeným na jednotlivých aktivitách projektu a dohodnutie spoločného postupu pre ďalšiu fázu implementáciu projektu.