Aktuality

Dňa 22.03.2019 sa v priestoroch Úradu Košického samosprávneho kraja uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie súťaže s názvom „Hľadanie kohézie“, ktorú organizovalo Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia.
Zamestnanci EZÚS Via Carpatia sa od októbra 2018 do februára 2019 zúčastnili rôznych vzdelávacích aktivít. Jednotlivé školenia sa uskutočnili v rámci projektu ETT-18, ktorý bol podporený Ministerstvom zahraničných vecí Maďarska.Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s r.o. so sídlom v Košiciach si dovoľuje osloviť žiakov stredných škôl v Košickom kraji s možnosťou zapojenia sa do súťaže, ktorá je vyhlásená v súvislosti s implementáciu projektu Kohézna politika EÚ: čítaj – pozeraj – hľadaj (REWAFI). Cieľom súťaže je kreatívnym spôsobom zachytiť projekty spolufinancované z fondov Európskej únie v regióne (obec / mesto) súťažiaceho.