Aktuality
Program konferencie organizovanej Maďarskou inžinierskou komorou inžinierov sa skladal z troch častí. Stredobodom konferencie boli geostrategické a hospodárske otázky, otázky...

Spoluorganizátormi 3. workshopu EZÚS-ov boli: Ministerstvo zahraničných vecí a vonkajších ekonomických vzťahov z Maďarska a EZÚS Via Carpatia. Stretnutie sa uskutočnilo vďaka...