Aktuality


Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným, vyhlasuje výberové konanie na pozíciu - Projektový manažér. Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi a materiálmi doručte v zalepenej obálke (s uvedeným platným telefónnym a e-mailovým kontaktom) s označením „Výberové konanie - projektový manažér EZÚS Via Carpatia“, najneskôr do 30.07.2018

Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s r.o. získalo v rámci informačných opatrení Európskej komisie (Generálne riaditeľstvo pre regionálnu a mestskú politiku – DG REGIO), zameraných na šírenie informácií o kohéznej politike Európskej únie, grant na implementáciu projektu s názvom „KOHÉZNA POLITIKA EÚ: ČÍTAJ – POZERAJ – HĽADAJ“. Viac informácií je dostupných na oficiálnej stránke projektu REWAFI - www.rewafi.eu .


Dňa 7. júna 2018 sa v rámci Fondu malých projektov uskutočnil prvý Informačný deň. Miestom konania bola Nógrad župa v meste Salgótarján. V rámci Informačného dňa mali žiadatelia možnosť získať dôležité informácie týkajúce sa 1. Výzvy na prekladanie žiadostí o finančný príspevok pre Fond malých projektov.

Dňa 5. júna 2018 sa vo Washingtone konala konferencia s názvom, Z Varšavy do Bukurešti - cesta vedúca k iniciatíve troch morí. Konferencie sa zúčastnilo aj EZÚS Via Carpatia s r.o., ktoré dostalo pozvanie od Polish Institute for International Affairs. Riaditeľka, Julianna Orbán Máté, prednášala o dôležitosti vybudovania korridoru Via Carpatia, ktorý predstavuje jednu z najdôležitejších priorít zoskupenia.

Slávnostná sála Borsod-Abaúj-Zemplén župy sa stala 1. júna 2018 miestom historickej udalosti, v rámci ktorej predsedovia šiestich žúp, Ing. Rastislav Trnka (Košický samosprávny kraj), Ing. Ján Lunter (Banskobystrický samosprávny kraj), Török Dezső (Borsod-Abaúj-Zemplén župa), Skuczi Nándor (Nógrád župa), Seszták Oszkár (Szabolcs-Szatmár-Bereg župa), Szabó Róbert (Heves župa), spoločne spustili 1. výzvu v rámci Fondu malých projektov.Dňa 17. mája sa v Budapešti konalo zasadnutie valného zhromaždenia inštitúcie Central European Service for Cross-Border Initiatives (CESCI). V rámci tohto podujatia sa prezentovala stratégia Košického samosprávneho kraja pod názvom Úloha koridoru Via Carpatia v sociálnom a ekonomickom rozvoji. Cieľom tejto stratégie je poukázať na dôležitosť vybudovania severo-južného prepojenia východných regiónov EÚ pomocou dopravného koridoru.