Aktuality


Dňa 28. apríla 2018 sa uskutočnilo 8. zasadnutie Monitorovacieho výboru Programu Spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko. Členovia Monitorovacieho výboru schválili územné akčné plány predložené v rámci Prioritnej osi 3 - Posilnenie udržateľnej a kvalitnej zamestnanosti a pracovnej mobility.


Dňa 20. marca 2018, sa v Miškovci uskutočnilo 10. Valné zhromaždenie EZÚS Via Carpatia s r.o.. Valné zhromaždenie predstavovalo prvé stretnutie predsedu Boršodsko-Abovskej-Zemplénskej župy (Török Dezső) a nového predsedu Košického samosprávneho kraja (Ing. Rastislav Trnka.)


Akčný plán pre najmenej rozvinutý okres Gelnica dotvárali na pracovnom stretnutí zástupcovia Košického samosprávneho kraja (KSK), EZUS Via Carpatia, okresu Gelnica a Úradu vlády...