Aktuality

Dňa 20. marca 2018, sa v Miškovci uskutočnilo 10. Valné zhromaždenie EZÚS Via Carpatia s r.o.. Valné zhromaždenie predstavovalo prvé stretnutie predsedu Boršodsko-Abovskej-Zemplénskej župy (Török Dezső) a nového predsedu Košického samosprávneho kraja (Ing. Rastislav Trnka.)


Akčný plán pre najmenej rozvinutý okres Gelnica dotvárali na pracovnom stretnutí zástupcovia Košického samosprávneho kraja (KSK), EZUS Via Carpatia, okresu Gelnica a Úradu vlády...


Dňa 31.8.2017 Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným predložilo riadiace dokumenty Fondu malých projektov (FMP) v rámci 2. kola výzvy na strešné...