Az 5. Monitoring Bizottsági ülés összefoglalója

A program 5. Monitoring bizottsági ülését 2017. április 4-én tartottuk Budapesten.

Az 5. Monitoring Bizottsági ülés összefoglalója

Mielőtt a bizottság munkához látott egy perces néma csenddel emlékezett meg Imrich Fülöpről, Kassa megye Task Force képviselőjéről, aki nemrégiben tragikus hirtelenséggel hunyt el.

Az ülés fő témája az első pályázati felhívás keretében (SKHU/1601) a 4. Prioritási tengelyre benyújtott pályázatok nyertes listájának tárgyalása és jóváhagyása volt. A magyar és szlovák független, külső szakértők által elvégzett szakmai értékelés eredményeit összegezve a Közös Titkárság összeállította a pályázatok rangsorát. Azok a pályázatok, amelyek belefértek a meghirdetett keretösszegbe, 75 pont feletti értékelést szereztek, így ezek alkották az ülés során a megbeszélés alapját. Néhány az értékelés folyamatára vonatkozó kérdés tisztázását követően a monitoring bizottság tagjai jóváhagyták a 29 projektből álló támogatotti listát. A nyertes projektek listáját a linkről letöltheti. 

A bizottsági tagok jelezték, hogy az értékelés folyamata módosításra szorul. Ennek érdekében a Közös Titkárság technikai megbeszélést fog kezdeményezni a programvégrehajtó szervekkel és a tagokkal, hogy közösen találjanak módot a folyamat javítására.

Aktív tárgyalás kezdődött az SKHU/1701 Kisprojekt Alap ernyőprojektjeinek pályázati felhívására beérkezett pályázatokról. A két körös pályázati felhívás első részének szakmai értékelése befejeződött a monitoring bizottsági ülés időpontjára, és azok eredményét egyhangúan jóváhagyták a tagok. Így a pályázatok továbbléphetnek a második körbe, amely keretén belül részletesen ki kell dolgozniuk a pályázatokat.

Ezen projekt jóváhagyások után a bizottság elfogadta továbbá a Technikai Segítségnyújtási kézikönyvének és a Program Láthatósági Kézikönyvének módosítását is.

A Közös Titkárság tájékoztatta monitoring bizottság tagjait a 2016. év kommunikációs feladatainak eredményeiről, valamint a 2017. évi kommunikációs tervről. Amennyiben a tagok megjegyzéseket szeretnének fűzni a dokumentumokhoz, azokat írásban is el kell, hogy eljuttassák a Közös Titkárság részére, aki beépíti azokat a dokumentumokba,

A Közös Titkárság rövid előadást tartott a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 záráshoz kapcsolódó feladatokról valamint a Záró Végrehajtási Jelentésről. Ezt a jelentést az Irányító Hatóság 2017.03.31-i határidőre benyújtotta az Európai Bizottság részére.

Ami a jelenlegi program Éves Végrehajtási Jelentését illeti, ennek megtárgyalását elnapolták a következő Monitoring Bizottsági ülésig. A benyújtási határidő az Európai Bizottság részére 2017. június 30. 

A 3. Prioritási tengely (A fenntartható és minőségi foglalkoztatás előmozdítása és a munkavállalói mobilitás támogatása) keretén belül elkészített pályázati felhívás tervezetét is tárgyalták a tagok. Végül döntést nem hoztak a kiírás dátumáról, de egyetértettek abban, hogy a dokumentumok további módosításra szorulnak. 

A következő monitoring bizottsági ülés 2017. júniusban várható szlovák helyszínen.

Forrás: http://www.skhu.eu/hirek/az-5-monitoring-bizottsagi-ules-osszefoglaloja