Az Interreg és az Európai Területi Együttműködési Csoportosulás, 2015.04.14.

2015.4.14-én, Madridban, speciális szeminárium kezdődött az EGTC-k számára: Interreg és az Európai Területi Együttműködési Csoportosulás címmel.

More information and the programme can be found on the following website:

http://www.interact-eu.net/events/interreg_for_egtc_seminar/14/18471


29-11-2017
Akčný plán pre najmenej rozvinutý okres Gelnica dotvárali na pracovnom stretnutí zástupcovia Košického samosprávneho kraja (KSK), EZUS Via Carpatia, okresu Gelnica a Úradu vlády...


29-11-2017
Dňa 31.8.2017 Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným predložilo riadiace dokumenty Fondu malých projektov (FMP) v rámci 2. kola výzvy na strešné...