Ciele EZUS Via Carpatia

Poradensko-konzultačná činnosť v oblasti regionálneho rozvoja:

  • Vypracovanie spoločných rozvojových stratégií.
  • Spracovanie a implementácia spoločných projektov na realizáciu spoločných rozvojových stratégií.
  • Iniciatívy vedúce k získaniu riadenia programu cezhraničnej spolupráce financované z fondov EÚ na realizáciu spoločných projektov a spoločných rozvojových stratégií.
  • Integrácia v oblastiach ako zdravotná starostlivosť, osobná a cestná doprava, komunálny odpad, protipovodňové aktivity, ochrana životného prostredia, cyklotrasy, vinohradnícka oblasť Tokaj, dodávanie energie, vytvorenie cezhraničných logistických a priemyselných zón, krízové riadenie, podpora investícií.

Spoločný postup v oblasti presmerovania medzinárodných tovarových tokov.

  • Iniciatívy vedúce k oživeniu intermodálnej dopravy
  • Iniciatívy vedúce k budovaniu tranzitnej cesty Via Carpatia