Contracts and Agreements


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
zmluva o bežnom účte Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: VÚB Banka, a.s.
0.00 €
zabezpečenie simultánneho tlmočenia Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Mgr. Andrea Gablyaszová - SANASTO
1510.00 €
Zmluva o bežnom účte Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: VÚB Banka, a.s.
0.00 €
motorové vozidlo Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Ing. Andrea Nemčíková
0.00 €
zabezpečenie stravovania Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Ticket Service, s.r.o.
0.00 €
Vytvorenie diela - tlač knihy, pracovných listov a infografiky Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: SEDEM - reklamná agentúra s.r.o.
11862.00 €
Audit EZÚS Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Ing. Viera Hudáková
1000.00 €
zmluva o národnom spolufinancovaní SKHU/1701/4.1/003 Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
75076.99 €
Dodatok k Zmluve o dielo Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Centire s.r.o.
0.00 €
zmluva o národnom spolufinancovaní SKHU/1701/1.1/001 Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
25025.64 €
Udelenie finančného príspevku Odb.: Záhony Város Önkormányzata
Dod.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
49974.90 €
Udelenie finančného príspevku Odb.: Rejtett Kincsek Down Egyesület
Dod.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
48564.92 €
Udelenie finančného príspevku Odb.: Európai Határvárosok Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás
Dod.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
49598.52 €
Udelenie finančného príspevku Odb.: Košice IT Valley z.p.o.
Dod.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
37110.02 €
Udelenie finančného príspevku Odb.: Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény
Dod.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
49976.58 €
Udelenie finančného príspevku Odb.: Združenie Veľké Kapušany a okolie
Dod.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
38829.87 €
Udelenie finančného príspevku Odb.: Bükkábrányért Egyesület
Dod.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
49598.52 €
Udelenie finančného príspevku Odb.: Prameň – Forrás - Spring
Dod.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
48234.09 €
Udelenie finančného príspevku Odb.: Novohradské osvetové stredisko
Dod.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
40489.75 €
Udelenie finančného príspevku Odb.: Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach
Dod.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
33363.83 €
Udelenie finančného príspevku Odb.: Obec Ižkovce
Dod.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
41879.64 €
Udelenie finančného príspevku Odb.: Obec Buzica
Dod.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
47897.49 €
Tvorba audiovizuálneho diela Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Art4fun Studio, s.r.o.
9800.00 €
Poskytovanie služieb v oblasti verejného obstarávania Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Project Consulting Cassovia s.r.o
1000.00 €
Zabezpečenie prekladateľských služieb Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Mgr. Eva Stankovičová, FRANGLEN
18.00 €
Zabezpečenie prekladateľských služieb Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Ing. Zoltán Bartko - Informačné a jazykové systémy
18.00 €
Zabezpečenie prekladateľských služieb Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Mgr. Jana Volková - ALIZÉ
18.00 €
Zabezpečenie prekladateľských služieb Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Ing. Svetlana Durániková OK- TRANSLATION
18.00 €
motorové vozidlo Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Ing. Andrea Nemčíková
0.00 €
odborná prednáška - Aktivity pre aktívne starnutie Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Ing. Jakub Carda
200.00 €
odborná prednáška - Aktivity pre aktívne starnutie Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Ing. Pavol Mirossay
200.00 €
odborná prednáška - Aktivity pre aktívne starnutie Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Pacsai János
200.00 €
odborná prednáška - Aktivity pre aktívne starnutie Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: doc. Ing. Marek Bundzel PhD.
200.00 €
odborná prednáška - Aktivity pre aktívne starnutie Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Teszárovics Miklós
200.00 €
zabezpečenie slovesného vedeckého diela - odborná prednáška Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Ing. Jaroslav Porubän, PhD.
0.00 €
zabezpečenie slovesného vedeckého diela - odborná prednáška Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Doc. Ing. František JAKAB, PhD.
200.00 €
zabezpečenie slovesného vedeckého diela - odborná prednáška Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Ing. Juraj Girman
200.00 €
zabezpečenie slovesného vedeckého diela - odborná prednáška Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Ing. arch Michal Hladký
200.00 €
Prekladateľské služby Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: SKRIVANEK SLOVENSKO s.r.o.
3960.00 €
Vyhotovenie diela "Regionálna stratégia "Aktívneho starnutia" KSK 2019-2023 Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Centire s.r.o.
15480.00 €
poskytnutie dotácie Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Úrad vlády Slovenskej republiky
40000.00 €
motorové vozidlo Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Ing. Andrea Bérešová
0.00 €
poskytnutie finančných prostriedkov na zabezp. spolufinancovania projektu Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Košice IT Valley z.p.o.
4444.00 €
Vypracovanie diela-Systémová stratégia prepojenia stredných a vysokých škôl v oblasti IT za účelom zníženia odlivu mladých ľudí z Košického samosprávneho kraja Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: EUNEXT s.r.o.
16000.00 €
Odborná stáž Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Peter Bodnár
0.00 €
Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Košický samosprávny kraj
200000.00 €
Poskytnutie finančného príspevku Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Ministerstvo zahraničných vecí a obchodu
5499139.31 €
Poskytnutie finančného príspevku Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Ministerstvo zahraničných vecí a obchodu
1833046.40 €
Vzájomná dohoda upravujúca postup pri príprave a podaní spoločného projektu Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
0.00 €
Zhotovenie webovej stránky, poskytnutie služieb v oblasti webshostingu Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Webex advertising, s.r.o.
1998.00 €
Tlmočnícke služby Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Mgr. Andrea Gablyaszová - SANASTO
1890.00 €
moderovanie otváracej konferencie Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Kaló Attila
20000.00 €
Project REWAFI Odb.: Európska Komisia, DG REGIO
Dod.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
100458.00 €
Prekladateľské a tlmočnícke služby Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Agentúra VKM, s.r.o.
1680.00 €
Úprava podmienok pri výkone odbornej stáže Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Ján Kyjovský
0.00 €
Audit EZÚS Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Ing. Viera Hudáková
800.00 €
Informovanosť a publicita Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: DMC, s.r.o.
18658.32 €
upratovanie nebytových priestorov Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: N TRADE, s.r.o.
10260.00 €
Vytvorenie webovej stránky a jej prevádzkovanie Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Webex advertising, s.r.o.
3840.00 €
Prekladateľské a tlmočnícke služby Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: PRO EDUCATION International s.r.o.
3526.00 €
telekomunikačné služby Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Orange Slovensko a.s.
0.00 €
Prekladateľské a tlmočnícke služby Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: ELFI s.r.o.
4303.16 €
používanie motorového vozidla Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Ing. Andrea Nemčíková
0.00 €
Výroba kancelárskeho nábytku na mieru Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: VAREZ INTERIER, s.r.o.
15732.00 €
Tlmočenie MJ-SJ Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Agentúra VKM, s.r.o.
1680.00 €
Preklad SJ-MJ Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Mgr. Andrea Gablyaszová - SANASTO
13200.00 €
obstaranie informačno-komunikačnej techniky - zariadeniepre tlač Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: PRINTO s.r.o.
4544.00 €
obstaranie informačno-komunikačnej techniky - PC zostava, softvare Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: HENRYSO, s.r.o.
13699.00 €
obstaranie informačno-komunikačnej techniky Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Datacomp s.r.o.
3051.60 €
Vypracovanie podkladov Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Centire s.r.o.
25188.00 €
Výroba kancelárskeho nábytku na mieru Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: VAREZ INTERIER, s.r.o.
15600.00 €
zabezpečenie procesu VO Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: EUBICO, s.r.o., pobočka Košice
5940.00 €
otvorenie a vedenie bežného účtu Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: VÚB Banka, a.s.
0.00 €
audit Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: JAKO AUDIT, s.r.o. audítorská spoločnosť
600.00 €
zabezpečenie tlmočenia Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Mgr. Andrea Gablyaszová - SANASTO
2100.00 €
zabezpečenie procesu VO Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: EUBICO, s.r.o., pobočka Košice
1200.00 €
audit Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Ing. Gizela Horňáková
950.00 €
zabezpečenie procesu VO Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: EUBICO, s.r.o., pobočka Košice
1200.00 €
bežný účet Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Orange Slovensko a.s.
0.00 €
mesačné spracovanie účtovnej agendy Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: RV economica group, s.r.o.
0.00 €
upratovanie kanc. priestorov Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: LUX-KOŠICE, s.r.o.
83.28 €
dodávka pitnej vody Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Minerálne vody a.s.
0.00 €
audit Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: KOŠICE Audit s.ro.
984.00 €
stravné lístky Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Edenred Slovakia, s.r.o.
0.00 €
elektronická komunikácia Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.
0.00 €
bežný účet Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Amitz, s.r.o.
0.00 €
poskytovanie verejných služieb Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Orange Slovensko a.s.
0.00 €
elektronické služby Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Sociálna poisťovňa, pobočka Košice
0.00 €
Partnerstvo Odb.: Košický samosprávny kraj
Dod.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
0.00 €
Štúdia Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Stredoeurópske služby pre cezhraničné iniciatívy - KARPATIA
0.00 €
Vypracovanie diela-pre projekt "Budovanie partnerstva v rámci tematickej cesty Via Carpatia" Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Ing. Jaroslav Tešliar, PhD.
200.00 €
Vypracovanie diela-pre projekt "Budovanie partnerstva v rámci tematickej cesty Via Carpatia" Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: JUDr. Lenka Vargová Jurková
200.00 €
Vypracovanie diela-pre projekt "Budovanie partnerstva v rámci tematickej cesty Via Carpatia" Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Zorán Bosák
200.00 €
Vypracovanie diela-pre projekt "Budovanie partnerstva v rámci tematickej cesty Via Carpatia" Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Ing. Pál Barta
200.00 €
Vypracovanie diela-pre projekt "Budovanie partnerstva v rámci tematickej cesty Via Carpatia" Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Laura Dittel
200.00 €
Vypracovanie diela-pre projekt "Budovanie partnerstva v rámci tematickej cesty Via Carpatia" Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Ing. Adriana Šebešová
200.00 €
Vypracovanie diela-pre projekt "Budovanie partnerstva v rámci tematickej cesty Via Carpatia" Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Michal Hladký
200.00 €
Vypracovanie diela-pre projekt "Budovanie partnerstva v rámci tematickej cesty Via Carpatia" Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Ing. Tünde Erényi
600.00 €
Vypracovanie diela-pre projekt "Budovanie partnerstva v rámci tematickej cesty Via Carpatia" Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Mgr. Štefan Zachariaš
600.00 €
Vypracovanie diela-pre projekt "Budovanie partnerstva v rámci tematickej cesty Via Carpatia" Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Mgr. Martin Mojžiš
600.00 €
Vypracovanie diela-pre projekt "Budovanie partnerstva v rámci tematickej cesty Via Carpatia" Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Juraj Nagy
200.00 €
Vypracovanie diela-pre projekt "Budovanie partnerstva v rámci tematickej cesty Via Carpatia" Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: RNDr. Rudolf Bauer
200.00 €
Vypracovanie diela-pre projekt "Budovanie partnerstva v rámci tematickej cesty Via Carpatia" Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Stredoeurópske služby pre cezhraničné iniciatívy - KARPATIA
19950.00 €
Vypracovanie diela-Cezhraničný integrovaný akčný plán Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Határon Átnyúlo Kedvezméynezések Közép-Európai Segítő Szolgálata
16600.00 €
Vypracovanie projektovej dokumentácie na úsek Zemplínska cyklomagistrála Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: ISPO spol s r.o., inžinierske stavby
15836.40 €
Vypracovanie projektovej dokumentácie na úseku EuroVelo 11 Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Ateliér Urbeko, s.r.o.
17220.00 €
Vypracovanie projektovej dokumentácie - CPCE Odb.: Obec Hidasnémeti
Dod.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
500.00 €
Vypracovanie projektovej dokumentácie - CPCE Odb.: Obec Nová Lesná
Dod.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
500.00 €
Vypracovanie projektovej dokumentácie - Program pre mládež Odb.: Priatelia Kliniky detí a dorastu v KE
Dod.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
500.00 €
Vypracovanie projektovej dokumentácie - Coach Odb.: Priatelia Kliniky detí a dorastu v KE
Dod.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
500.00 €
Vypracovanie projektovej dokumentácie - Coach Odb.: Nadácia Cukorbetegek Gyermekekért
Dod.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
500.00 €
Vypracovanie projektovej dokumentácie - Back to nature Odb.: Obec Buzica
Dod.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
500.00 €
Vypracovanie projektovej dokumentácie - Back to nature Odb.: Stredná odborná škola Pribeník
Dod.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
500.00 €
Vypracovanie projektovej dokumentácie - Back to nature Odb.: Základná škola Szent Miklós Görögkatólikus
Dod.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
1000.00 €
Vypracovanie projektovej dokumentácie - Electra Odb.: Obec Szilvásvárad
Dod.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
500.00 €
Vypracovanie projektovej dokumentácie - Electra Odb.: Obec Jablonov nad Turňou
Dod.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
500.00 €
Prenájom vozidla Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Orbex s.r.o.
0.00 €
Darovanie-tašky s pochutinami Odb.: ŠK Pyramída
Dod.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
87.73 €
Darovanie-knihy, sladkosti, repr. predmety Odb.: Súkromná stredná odborná škola
Dod.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
130.64 €
Darovanie kavovaru Odb.: Ekonomická fakulta TUKE
Dod.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
151.00 €
Darovanie kníh a sladkosti Odb.: Súkromná stredná odborná škola
Dod.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
100.74 €
Darovanie kníh Odb.: Súkromná stredná odborná škola
Dod.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
51.89 €
bezúročná finančná výpomoc Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Košický samosprávny kraj
200000.00 €
dotácia Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Košický samosprávny kraj
131322.00 €
dotácia Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
35100.00 €
dotácia Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
39096.00 €
návratná bezúročná finančná výpomoc Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Košický samosprávny kraj
200000.00 €
výpožička Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Košický samosprávny kraj
105.80 €
výpožička - prenájom priestorov Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Košický samosprávny kraj
0.00 €
Nenávratná finančná výpomoc Odb.: Jövő Útja Kft.
Dod.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
4530.00 €
Pôžička Odb.: Jövő Útja Kft.
Dod.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
3000.00 €
Nenávratná finančná výpomoc Odb.: Jövő Útja Kft.
Dod.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
3000.00 €
Pôžička Odb.: Jövő Útja Kft.
Dod.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
3000.00 €
Pôžička Odb.: Jövő Útja Kft.
Dod.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
2500.00 €