Cycle Route

Based on the Slovak Minister of Transport, Construction and Regional Development’s decision No. 148/2015 dated 16 November 2015 the European Grouping of Territorial Cooperation Via Carpatia Ltd. was awarded a subsidy for the project „Completion of Project Documentations for Selected Sections of EuroVelo 11 and Zemplin Cycling Main Line in the Košice Region“.

The Project completion will require the preparation of project documentations in respect of following sections: 
1. Preparation of documentation for zoning and planning permission for the section of EuroVelo 11 in cadastral community of Kokšov-Bakša and connection of community centre to the main corridor of EuroVelo 11. 
2. Preparation of documentation for zoning and planning permission for the section of EuroVelo 11 in cadastral community of Nižná Myšľa.
3. Preparation of documentation for zoning and planning permission for the section of Zemplin cycle main line in cadastral municipality of Michalovce and connection to the cycle routes network within town of Michalovce.
4. Preparation of documentation for zoning and planning permission for the section of Zemplin cycle main line in cadastral community of Vinné.
The overall Project budget makes up €43,440.00 of which €39,096.00 is the subsidy of the Slovak Ministry of Transport, Construction and Regional Development, and €4,344.00 is the subsidy of the Košice Self-Governing Region. The applicant for the subsidy was the European Grouping of Territorial Cooperation Via Carpatia Ltd. in cooperation with Project partners: The community of Kokšov-Bakša, the community of Nižná Myšľa, the town of Michalovce, the community of Vinné, the Košice Self-Governing Region.

The Project was supported from the budget chapter of the Slovak Ministry of Transport, Construction and Regional Development.

 


29-11-2017
Akčný plán pre najmenej rozvinutý okres Gelnica dotvárali na pracovnom stretnutí zástupcovia Košického samosprávneho kraja (KSK), EZUS Via Carpatia, okresu Gelnica a Úradu vlády...


29-11-2017
Dňa 31.8.2017 Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným predložilo riadiace dokumenty Fondu malých projektov (FMP) v rámci 2. kola výzvy na strešné...