Duna konferencia, 18.05.2016

Po prvý krát sa konala Duna konferencia v Komárne.

Bližšie informácie môžete získať na nasledujúcej web stránke: 

http://www.hirek.sk/video/20160519225912/Duna-ami-egyre-inkabb-osszekot-mint-elvalaszt.html


29-11-2017
Akčný plán pre najmenej rozvinutý okres Gelnica dotvárali na pracovnom stretnutí zástupcovia Košického samosprávneho kraja (KSK), EZUS Via Carpatia, okresu Gelnica a Úradu vlády...


29-11-2017
Dňa 31.8.2017 Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným predložilo riadiace dokumenty Fondu malých projektov (FMP) v rámci 2. kola výzvy na strešné...