Egy kis történelem

2012 májusa – alapító okiratok első cseréje az alapító tagok között.

2013 januárja – dokumentumok ratifikálása – Egyezmény a Via Carpatia Korlátolt Felelősségű Európai  Területi Együttműködési Csoportosulás létrehozásáról.

2013 májusa – A csoportosulás nyilvántartásba vétele a Szlovák Köztársaság Kormányhivatalában.

2013 szeptembere – A Via Carpatia EGTC működésének kezdete.