Együttműködési megállapodást kötött az RDV EGTC és a Via Carpatia EGTC

A Komárom- Esztergom Megyei Hivatal tanácstermében ünnepélyes keretek között került aláírásra az együttműködési megállapodás.

A szerződést a Rába- Duna-Vág Korlátolt Felelősségű Területi Együttműködési Csoportosulás képviseletében PhDr. Kvarda József, az EGTC igazgatója, másrészről a Via Carpatia Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás képviseletében Orbán Máté Julianna, az EGTC igazgatója kötötte meg szeptember 17-én. A megállapodás a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014- 2020 Kis Projekt Alap ernyőszervezeteire bízott feladatok ellátására szól.

A két csoportosulás igazgatója megállapodott, hogy a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 Task Force Bizottságának döntései, valamint közös akaratuk szerint, hogy a határ nyugati részén fekvő megyék érdekeit a Rába- Duna-Vág Korlátolt Felelősségű Együttműködési Csoportosulás, míg a határ keleti szakaszán fekvő megyék érdekeit a Via Carpatia Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás képviseli.

A Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Programot 2014-2020 az elkövetkező napokban nyújtják be az érintett kormányok Brüsszelbe, ahol 6 hónap áll az Európai Bizottság rendelkezésére ahhoz, hogy a programot jóváhagyja, esetlegesen javasolt javításokkal átdolgozásra visszaküldje. Ezt az időszakot szeretné a két EGTC a a Kis Projekt Alap ernyőszervezeteinek menedzsment feladataira való felkészülése jegyében hatékonyan kihasználni, és a két szervezetet szakmailag illetve adminisztratív szempontból megerősíteni a hatékony munka érdekében.A Kis Projekt Alap a HU-SK Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 egész támogatási területére kiterjed a határ magyar és szlovák oldalán.Lehetővé teszi a programban meghatározott célcsoportok számára, hogy pénzügyi támogatást kapjanak azon mikroprojektek végrehajtásához, melyek hozzájárulnak a határon átnyúló együttműködés fejlesztéséhez és a magyar-szlovák határ menti helyi közösségek közös problémáinak megoldásához.

A Kis Projekt Alapra a program költségvetésének mintegy 8%-a, azaz 14,658 millió euró áll rendelkezésre, a konkrét projektek költségvetése 5000 euró és 45 000 euró nagyságrendben mozog majd. A konkrét területek melyek támogatásra jogosultak: kulturális csere, emberi erőforrás, tanulmányok tervezése, gazdaságfejlesztés, környezetvédelem, idegenforgalom, kommunikáció, egyéb infrastruktúra. Kvarda József, a Rába-Duna-Vág Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás igazgatója megelégedéssel nyugtázta, hogy az aláírt megállapodás a két EGTC komoly szakmai munkáját összehangolja, megkönnyíti és hatékonyabbá teszi. Fontosnak tartja, hogy a következő időszak a szakmai felkészülés jegyében teljen, és külső szakértők is bekapcsolódjanak az egyes munkafolyamatok kidolgozásába.