Formovanie budúcnosti ťažiskových sieti Európskych koridorov, Milano, 24.-25.10.2016