Prezentácia stratégie EZÚS Via Carpatia 2020+ a Integrovanej územnej stratégie