II. dvojdňové stretnutie k projektu "Budovanie partnerstva v rámci tematickej cesty Via Carpatia"