III. dvojdňové stretnutie k projektu "Budovanie partnerstva v rámci tematickej cesty Via Carpatia", 16.-17.3.2017