Informačné dni k možnostiam čerpania grantov

V dňoch 18. – 20. októbra sa na troch miestach (Rimavská Sobota, Kráľovský Chlmec, Rožňava) konali informačné dni k možnostiam čerpania grantov pre občianske združenia.

Hlavným organizátorom jednotlivých informačných dní bolo Združenie za spoločné ciele.

V Kráľovskom Chlmci a v Rožňave na tému Fond malých projektov mala prezentáciu Ing. Erika Begalová – vedúca Fondu malých projektov, ktorá v rámci prednášky odprezentovala aktuálne informácie týkajúce sa Fondu malých projektov, ciele a priority, stav pripravenosti FMP pre východnú oblasť, základné podmienky projektu.
 

Ďalšími prednášajúcimi v rámci informačných stretnutí boli: Czibula Ádám, riaditeľ BGA v Komárne, Palík Zoltán, zamestnanec Boršodsko-Abovsko-Zemplínskeho regionálneho Občianskeho informačného centra, Mihók Gábor, riaditeľ Maďarského Národného Obchodného domu v Košiciach a Hajdú István, predseda OZ Fundamenta.


29-11-2017
Akčný plán pre najmenej rozvinutý okres Gelnica dotvárali na pracovnom stretnutí zástupcovia Košického samosprávneho kraja (KSK), EZUS Via Carpatia, okresu Gelnica a Úradu vlády...


29-11-2017
Dňa 31.8.2017 Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným predložilo riadiace dokumenty Fondu malých projektov (FMP) v rámci 2. kola výzvy na strešné...