Interreg a Európske zoskupenie územnej spolupráce, 14.04.2015, Madrid

Dňa 14.04.2015, v Madride sa začal špeciálny seminár pre EGTC, s názvom: Interreg a Európske zoskupenie územnej spolupráce.

Bližšie informácie ako aj program nájdete na nasledujúcej internetovej stránke:

http://www.interact-eu.net/events/interreg_for_egtc_seminar/14/18471


29-11-2017
Akčný plán pre najmenej rozvinutý okres Gelnica dotvárali na pracovnom stretnutí zástupcovia Košického samosprávneho kraja (KSK), EZUS Via Carpatia, okresu Gelnica a Úradu vlády...


29-11-2017
Dňa 31.8.2017 Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným predložilo riadiace dokumenty Fondu malých projektov (FMP) v rámci 2. kola výzvy na strešné...