Interreg and EGTC, 14.04.2015, Madrid

INTERACT organised a special seminar for EGTCs to introduce them to the Interreg world and also to promote their participation in programmes and projects.

More information and the programme can be found on the following website:

http://www.interact-eu.net/events/interreg_for_egtc_seminar/14/18471


29-11-2017
Akčný plán pre najmenej rozvinutý okres Gelnica dotvárali na pracovnom stretnutí zástupcovia Košického samosprávneho kraja (KSK), EZUS Via Carpatia, okresu Gelnica a Úradu vlády...


29-11-2017
Dňa 31.8.2017 Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným predložilo riadiace dokumenty Fondu malých projektov (FMP) v rámci 2. kola výzvy na strešné...