Invoices


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
stravné lístky Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Edenred Slovakia, s.r.o.
2024.00 €
upratovacie služby Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: N TRADE, s.r.o.
180.00 €
it servis Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Datacomp s.r.o.
697.20 €
inzercia pracovnej ponuky Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Profesia, spol. s.r.o.
106.80 €
mobilný operátor Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Orange Slovensko a.s.
168.84 €
mobilný operátor Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Orange Slovensko a.s.
76.28 €
tonery Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Datacomp s.r.o.
138.60 €
it servis Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Datacomp s.r.o.
412.80 €
tonery Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: PRINTO s.r.o.
194.40 €
upratovacie služby Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: N TRADE, s.r.o.
180.00 €
prekladateľské služby Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: PRO EDUCATION International s.r.o.
458.38 €
prekladateľské služby Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: ELFI s.r.o.
193.32 €
mobilný operátor Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Orange Slovensko a.s.
80.96 €
mobilný operátor Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Orange Slovensko a.s.
167.40 €
kancelárske potreby Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: OFFICE DEPOT s.r.o.
179.06 €
upratovacie služby Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: N TRADE, s.r.o.
180.00 €
mobilný operátor Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Orange Slovensko a.s.
167.40 €
upratovacie složby Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: N TRADE, s.r.o.
180.00 €
stravné lístky Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Ticket Service, s.r.o.
2024.00 €
mobilný operátor Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Orange Slovensko a.s.
78.14 €
mobilný operátor Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Orange Slovensko a.s.
167.40 €
catering Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Precise s.r.o.
21.60 €
upratovacie služby Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: N TRADE, s.r.o.
180.00 €
mobilný operátor Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Orange Slovensko a.s.
167.40 €
kancelárske potreby Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: OFFICE DEPOT s.r.o.
257.50 €
preklad z SJ do MJ Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Mgr. Andrea Gablyaszová - SANASTO
2162.60 €
upratovacie služby Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: N TRADE, s.r.o.
180.00 €
telekomunikačné služby Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Košický samosprávny kraj
1.77 €
IT Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Datacomp s.r.o.
113.40 €
mobilný operátor Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Orange Slovensko a.s.
168.71 €
mobilný operátor Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Orange Slovensko a.s.
81.38 €
tonery Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: PRINTO s.r.o.
62.21 €
kancelárske potreby Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: OFFICE DEPOT s.r.o.
172.09 €
upratovacie služby Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: N TRADE, s.r.o.
180.00 €
mobilný operátor Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Orange Slovensko a.s.
167.40 €
tonery Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: PRO EDUCATION International s.r.o.
291.60 €
upratovacie služby Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: N TRADE, s.r.o.
180.00 €
mobilný operátor Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Orange Slovensko a.s.
167.66 €
reklamné predmety Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: TOKAJ MACIK WINERY s.r.o.
197.50 €
catering II. monitor zasadnutie Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Baladeum - Pub Kft.
480.00 €
stravné lístky Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Edenred Slovakia, s.r.o.
1889.76 €
reklamné predmety Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: DMC, s.r.o.
1492.16 €
upratovacie služby Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: N TRADE, s.r.o.
180.00 €
mobilný operátor Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Orange Slovensko a.s.
84.26 €
mobilný operátor Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Orange Slovensko a.s.
167.40 €
kancelárske potreby Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: OFFICE DEPOT s.r.o.
370.73 €
upratovacie služby Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: N TRADE, s.r.o.
180.00 €
mobilný operátor Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Orange Slovensko a.s.
151.36 €
mobilný operátor Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Orange Slovensko a.s.
334.80 €
upratovacie služby Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: N TRADE, s.r.o.
180.00 €
kancelárske potreby Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: OFFICE DEPOT s.r.o.
86.48 €
tonery Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Datacomp, s.r.o.
83.15 €
telekomunikačné služby Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Košický samosprávny kraj
18.02 €
náklady za stravu - športový deň KSK Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Košický samosprávny kraj
24.00 €
kancelárske potreby Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: OFFICE DEPOT s.r.o.
96.42 €
tonery Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Datacomp s.r.o.
109.00 €
upratovacie služby Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: N TRADE, s.r.o.
180.00 €
IKT Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Datacomp s.r.o.
88.10 €
mobilný operátor Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Orange Slovensko a.s.
167.40 €
mobilný operátor Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Orange Slovensko a.s.
76.58 €
IKT Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Datacomp, s.r.o.
122.11 €
občerstvenie - Valné zhromaždenie Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Precise s.r.o.
23.40 €
IKT Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Datacomp, s.r.o.
1201.88 €
kancelárske potreby - toner Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: PRINTO s.r.o.
62.21 €
kancelárske potreby Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: OFFICE DEPOT s.r.o.
89.15 €
upratovacie služby Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: N TRADE, s.r.o.
180.00 €
preklad z AJ do SJ Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: ELFI s.r.o.
61.65 €
Kancelárske potreby Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Datacomp s.r.o.
3000.00 €
mobilný operátor Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Orange Slovensko a.s.
77.58 €
mobilný operátor Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Orange Slovensko a.s.
167.40 €
inzercia Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Profesia, spol. s.r.o.
70.80 €
reklamné predmety Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: DMC, s.r.o.
486.91 €
kancelárske potreby - tonery Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: PRINTO s.r.o.
62.64 €
kancelárske potreby Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: OFFICE DEPOT s.r.o.
155.58 €
upratovacie služby Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: N TRADE, s.r.o.
180.00 €
kancelárske potreby Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: RV economica group, s.r.o.
7.77 €
tlmočenie a tlmočnícka technika Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Mgr. Andrea Gablyaszová - SANASTO
259.60 €
prekladateľské služby Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Mgr. Andrea Gablyaszová - SANASTO
126.06 €
IT Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Datacomp s.r.o.
65.00 €
stravné lístky Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Edenred Slovakia, s.r.o.
137.84 €
mobilný operátor Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Orange Slovensko a.s.
202.31 €
mobilný operátor Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Orange Slovensko a.s.
167.84 €
telekomunikačné služby Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Košický samosprávny kraj
9.51 €
tonery Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Datacomp s.r.o.
306.00 €
kancelárske potreby Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: OFFICE DEPOT s.r.o.
71.56 €
tlmočenie a tlmočnícka technika Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Mgr. Andrea Gablyaszová - SANASTO
206.00 €
občerstvenie otváracia konferencia k FMP Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Baladeum - Pub Kft.
312.92 €
občerstvenie Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Baladeum - Pub Kft.
312.92 €
upratovacie služby Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: N TRADE, s.r.o.
180.00 €
mobilný operátor Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Orange Slovensko a.s.
69.00 €
mobilný operátor Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Orange Slovensko a.s.
167.56 €
catering Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Precise s.r.o.
499.44 €
catering Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Precise s.r.o.
231.00 €
reklamné predmety Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: DMC, s.r.o.
8557.25 €
pozvánky Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Webex advertising, s.r.o.
112.80 €
telekomunikačné služby Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Košický samosprávny kraj
1.63 €
upratovacie služby Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: N TRADE, s.r.o.
180.00 €
inzercia Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Profesia, spol. s.r.o.
141.60 €
web stránka a jej spravovanie Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Webex advertising, s.r.o.
3840.00 €
kancelárske potreby Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: OFFICE DEPOT s.r.o.
287.58 €
preklad z AJ do SJ Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: ELFI s.r.o.
121.72 €
prekladateľské služby Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: PRO EDUCATION International s.r.o.
317.34 €
mobilný operátor Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Orange Slovensko a.s.
167.40 €
mobilný operátor Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Orbex s.r.o.
38.08 €
prekladateľské služby Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Mgr. Andrea Gablyaszová - SANASTO
966.24 €
telekomunikačné služby Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Košický samosprávny kraj
3.26 €
poplatok za potvrdenie k auditu Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: VÚB Banka, a.s.
66.00 €
audit Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Ing. Viera Hudáková
800.00 €
prekladateľské služby Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Mgr. Andrea Gablyaszová - SANASTO
320.65 €
upratovacie služby Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: N TRADE, s.r.o.
180.00 €
preklad z AJ do SJ Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: ELFI s.r.o.
150.36 €
telekomunikačné služby Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Košický samosprávny kraj
1.92 €
mobilný operátor Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Orange Slovensko a.s.
73.20 €
mobilný operátor Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Orange Slovensko a.s.
167.54 €
telekomunikačné služby Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Košický samosprávny kraj
1.92 €
Verejný obstarávateľ Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: EUBICO, s.r.o., pobočka Košice
5193.94 €
upratovacie služby Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: N TRADE, s.r.o.
180.00 €
mobilný operátor Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Orange Slovensko a.s.
167.40 €
mobilný operátor Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Orange Slovensko a.s.
34.48 €
kancelárske potreby Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: OFFICE DEPOT s.r.o.
79.39 €
mobilný operátor Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Orange Slovensko a.s.
167.40 €
mobilný operátor Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Orange Slovensko a.s.
35.08 €
Upratovacie služby Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: LUX-KOŠICE, s.r.o.
83.28 €
Mobilný operátor Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Orange Slovensko a.s.
0.00 €
Mobilný operátor Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Orange Slovensko a.s.
143.49 €
Internetové služby Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Interway a.s.
24.00 €
Telekomunikačné služby Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Košický samosprávny kraj
0.07 €
Prekladateľské služby Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Mgr. Andrea Gablyaszová - SANASTO
1628.00 €
Upratovacie služby Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: LUX-KOŠICE, s.r.o.
83.28 €
Telekomunikačné služby Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Orange Slovensko a.s.
-23.91 €
Prekladateľské služby Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: ELFI s.r.o.
202.63 €
Nákup kanc. stoličiek Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Lacný Eshop, Milan Filo s.r.o.
232.00 €
Telekomunikačné služby Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Košický samosprávny kraj
5.46 €
projekt Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Centire s.r.o.
15396.00 €
Telekomunikačné služby Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Orange Slovensko a.s.
123.52 €
Telekomunikačné služby Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Orange Slovensko a.s.
234.99 €
Inštalačné práce Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: PRINTO s.r.o.
423.94 €
Kancelárske potreby Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: OFFICE DEPOT s.r.o.
662.64 €
Kancelárske potreby Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: OFFICE DEPOT s.r.o.
2.35 €
Príslušenstvo k PC Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Datacomp s.r.o.
180.32 €
Informačno-komunikačné zariadenie Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Datacomp s.r.o.
3051.60 €
Upratovacie služby Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: LUX-KOŠICE, s.r.o.
83.28 €
Nákup tonerov Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Datacomp s.r.o.
43.06 €
Telekomunikačné služby Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Orange Slovensko a.s.
91.52 €
Telekomunikačné služby Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Orange Slovensko a.s.
8.79 €
Telekomunikačné služby Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Košický samosprávny kraj
1.92 €
Notárske overenie Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Notársky úrad - JUDr. Magdaléna Drgoňová
27.02 €
Telekomunikačné služby Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Orange Slovensko a.s.
180.30 €
Vypracovanie dokumentov Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Centire s.r.o.
9792.00 €
Prekladateľské služby Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Mgr. Andrea Gablyaszová - SANASTO
32.00 €
Ročné vyúčtovanie Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Košický samosprávny kraj
84.56 €
Nákup tlačiarne Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: PRINTO s.r.o.
4544.00 €
Informačno-komunikačné zariadenie Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: HENRYSO, s.r.o.
13698.94 €
Nákup nábytku Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: VAREZ INTERIER, s.r.o.
15732.00 €
Nákup elektrospotrebičov Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Nay a.s.
1023.05 €
Stravné lístky Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Edenred Slovakia, s.r.o.
5421.48 €
Upratovacie služby Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: LUX-KOŠICE, s.r.o.
83.28 €
Telekomunikačné služby Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Orange Slovensko a.s.
180.30 €
Prekladateľské služby Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Elena Valanská
330.85 €
Prekladateľské služby Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Elena Valanská
377.20 €
Upratovacie služby Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: LUX-KOŠICE, s.r.o.
83.28 €
Telekomunikačné služby Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Orange Slovensko a.s.
129.24 €
Prekladateľské služby Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: PeadDr. Zsuzsanna Kožár
165.00 €
Telekomunikačné služby Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Orange Slovensko a.s.
83.48 €
Prekladateľské služby Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Mgr. Eva Stankovičová
255.00 €
Telekomunikačné služby Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Košický samosprávny kraj
4.90 €
Účtovníctvo Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: RV economica group, s.r.o.
290.00 €
Kancelárske potreby Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Datacomp s.r.o.
442.31 €
Občerstvenie Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Precise s.r.o.
62.40 €
Organizačné zabezpečenie podujatia Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Artpalace s.r.o.
320.00 €
Telekomunikačné služby Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Orange Slovensko a.s.
98.19 €
Reklamné predmety Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Ing. Horňák Ladislav – LAMIA
40.80 €
Telekomunikačné služby Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Košický samosprávny kraj
3.56 €
Stravné lístky Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Edenred Slovakia, s.r.o.
1176.40 €
Kancelárske potreby Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Lamitec, spol. s.r.o.
213.58 €
Prekladateľské služby Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: PeadDr. Zsuzsanna Kožár
40.00 €
Reklamné predmety Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Ing. Horňák Ladislav – LAMIA
897.00 €
Upratovacie služby Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: LUX-KOŠICE, s.r.o.
83.28 €
Príslušenstvo Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: OFFICE DEPOT s.r.o.
173.15 €
Príslušenstvo Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: ELEMENTRIX s.r.o.
61.63 €
Technické zariadenie Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Datacomp s.r.o.
680.00 €
Upratovacie služby Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: LUX-KOŠICE, s.r.o.
83.28 €
Telekomunikačné služby Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Orange Slovensko a.s.
79.81 €
Telekomunikačné služby Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Orange Slovensko a.s.
12.41 €
Audítorské služby Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: JAKO AUDIT, s.r.o. audítorská spoločnosť
600.00 €
Poplatok za vypracovanie správy pre účely auditu Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: VÚB Banka, a.s.
59.76 €
Upratovacie služby Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: LUX-KOŠICE, s.r.o.
83.28 €
Prekladateľské služby Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: PeadDr. Zsuzsanna Kožár
35.00 €
Telekomunikačné služby Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Orange Slovensko a.s.
80.87 €
Telekomunikačné služby Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Orange Slovensko a.s.
13.38 €
Nákup techniky Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Datacomp s.r.o.
44.10 €
Vypracovanie a dodanie diela – štúdia Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Stredoeurópske služby pre cezhraničné iniciatívy - KARPATIA
19950.00 €
Telekomunikačné služby Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Košický samosprávny kraj
17.99 €
Ubytovanie, stravovanie, prenájom technického vybavenia Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Ocean tour, s.r.o., Hotel Mousson****
2020.00 €
Tlmočnícke služby Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Mgr. Andrea Gablyaszová - SANASTO
2100.00 €
Telekomunikačné služby Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Orange Slovensko a.s.
79.78 €
Telekomunikačné služby Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Orange Slovensko a.s.
16.02 €
Nákup tonerov Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Datacomp, s.r.o.
170.28 €
Upratovacie služby Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: LUX-KOŠICE, s.r.o.
83.28 €
Ubytovanie, stravovanie, prenájom technického vybavenia Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Fort, s.r.o. - Hotel Lesanka***
2020.00 €
Ubytovanie, stravovanie, prenájom technického vybavenia Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Hotel Bankov, a.s.
2020.00 €
Prekladateľské služby Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: PeadDr. Zsuzsanna Kožár
340.00 €
Upratovacie služby Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: LUX-KOŠICE, s.r.o.
83.28 €
Služby verejného obstarávania Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: EUBICO, s.r.o., pobočka Košice
1200.00 €
Telekomunikačné služby Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Košický samosprávny kraj
3.70 €
Upratovacie služby Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: LUX-KOŠICE, s.r.o.
83.28 €
Telekomunikačné služby Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Orange Slovensko a.s.
107.04 €
Telekomunikačné služby Odb.: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným
Dod.: Orange Slovensko a.s.
7.51 €