Kerékpárút

Kerékpárút

Az EuroVelo 11 és a Zempléni Kerékpárút kiválasztott szakaszai tervdokumentációjának megvalósítása Kassa megyében

A Szlovák Köztársaság közlekedésügyi, építésügyi és vidékfejlesztési minisztere 148/2015 számú, 2015. november 16-án kelt döntése értelmében dotáció került jóváhagyásra a Via Carpatia Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás „Az EuroVelo 11 és a Zempléni Kerékpárút kiválasztott szakaszai tervdokumentációjának megvalósítása Kassa megyében“ elnevezésű projektje számára.

A projekt megvalósítása a következő szakaszok tervdokumentációjának kidolgozását igényli:
1. Koksóbaksa (Kokšov-Bakša) község kataszterében az EuroVelo 11 szakaszának területrendezési döntéséhez való dokumentáció előkészítése és a község központjának rácsatolása az EuroVelo 11 főútvonalára.
2. Alsómislye (Nižná Myšľa) község kataszterében az EuroVelo 11 szakaszának területrendezési döntéséhez való dokumentáció előkészítése.
3. Nagymihály (Michalovce) város kataszterében a Zempléni Kerékpárút szakaszának területrendezési döntéséhez való tervdokumentáció előkészítése és rácsatolás a városi kerékpárút-hálózatra. 
4. Vinna (Vinné) község kataszterében a Zempléni Kerékpárút szakaszának területrendezési döntéséhez való tervdokumentáció előkészítése.
A projekt összköltségvetése 43 440,00 euró, melyből 39 096,00 euró a Szlovák Köztársaság Közlekedésügyi, Építésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériuma dotációja; 4 344,00 euró pedig a Kassai Megyei Önkormányzat dotációja. A támogatás kérvényezője a Via Carpatia Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás volt, a következő projektpartnerekkel együttműködve: Koksóbaksa község, Alsómislye község, Nagymihály város, Vinna község, Kassai Megyei Önkormányzat.

A projekt a Szlovák Köztársaság Közlekedésügyi, Építésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériuma költségvetéséből részesült támogatásban.