Medzinárodná konferencia - "Rozvoj tranzitnej cesty Via Carpatia v Rumunsku" - 23.03.2018, Oradea