Meeting with the new Consul General, Mr. Ádám Szesztay in Košice, Slovakia

Mr. Ádám Szesztay, previously the Head of the Strategy Section of the Hungarian Ministry of Foreign Affairs took over the direction of the Consulate General of Hungary in Košice on 8th December this year. Due to the assumption of office, he officially introduced himself to the public at the cocktail reception held at the theatre hall in Márai Studio in Košice, Slovakia on 28th January.

http://www.felvidek.ma/nezopont/publicisztika/51479-kassat-budapest-komolyan-veszi-beszelgetes-szesztay-adam-uj-kassai-fokonzullal


29-11-2017
Akčný plán pre najmenej rozvinutý okres Gelnica dotvárali na pracovnom stretnutí zástupcovia Košického samosprávneho kraja (KSK), EZUS Via Carpatia, okresu Gelnica a Úradu vlády...


29-11-2017
Dňa 31.8.2017 Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným predložilo riadiace dokumenty Fondu malých projektov (FMP) v rámci 2. kola výzvy na strešné...