Najväčší doterajší úspech pri budovaní koridoru Via Carpatia

Dohodu o spolupráci pri budovaní Via Carpatia - najkratšej cesty zo severu Európy na juh, podpísali v piatok 17. apríla 2015 v poľskom Rzeszowe predstavitelia regionálnych samospráv Poľska, Slovenska a Maďarska.  Predstavitelia štyroch samospráv - Podkarpatské vojvodstvo, Košický samosprávny kraj, Prešovský kraj a Boršodsko Abovsko Zemplínska župa sa dohodli na pravidlách vzájomnej spolupráce pri realizácii aktivít smerujúcich k vybudovaniu dopravného koridoru Via Carpatia. (Z tohto podujatia sú priložené fotografie)

Dňa 07. 11. 2016 sa konala konferencia pod názvom “10. výročie deklarácie Lancut - Via Carpatia dnes, výzvy pre budúcnosť”, ktorá nadväzovala na stretnutie z roku 2015. V rámci konferencie bola rozšírená dohoda o ďalšie tri regióny: Lubelské vojvodstvo, Mazovské vojvodstvo a Podleské vojvodstvo.