News


Valné zhromaždenie Boršodsko-Abovsko-Zemplínskej župy zasadalo 17. septembra 2020 v Miškovci, kde Julianna Orbán Máté informovala o činnosti Európskeho zoskupenia územnej spolupráce s ručením obmedzeným Via Carpatia za rok 2019.
Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia a Technická univerzita v Košiciach nadviazali na semináre uskutočnené Spišskej Novej Vsi a v Rožňave v rámci projektu I-CARE SMART a podobné podujatie organizovali aj v Košiciach. Informačný seminár v oblasti starostlivosti o seniorov sa uskutočnil 09.07.2020.


Položenie základného kameňa pre trhoviská v Moldave nad Bodvou a v Buzici, realizované v rámci projektu Meet the Local Needs.🔨🔨🔨 Szepsi és a buzitai piactér alapkőletétele, amelyek a Meet the Local Needs című projekt keretében valósulnak meg.🔨🔨🔨 https://www.youtube.com/watch?v=IiLHLmIbvVg&feature=youtu.be


Dňa 16. júna 2020 sa v Halmaj uskutočnila otváracia konferencia projektu Development of Local + products 1. Projekt je realizovaný v rámci Cezhraničného akčného plánu zamestnanosti pre mikroregión Cserehát, ktorý je podporovaný z Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko.