News

V januári 2020 sa v Janove v Taliansku uskutočnilo projektové stretnutie v rámci projektu I-Care Smart. Na stretnutí sa zúčastnil aj zástupca EZÚS Via Carpatia. V rámci stretnutia boli predstavené výsledky a výstupy, ktoré sa podarilo doposiaľ dosiahnuť.

Zástupca EZÚS Via Carpatia sa v januári 2020 zúčastnil exkurzie v Living Labs* v rámci projektu I-Care Smart. Exkurzia sa konala v Happy Aging Lab v Hasselte (Belgicko) a v Yes!Delft Lab (Holandsko). Obe tieto inštitúcie sa okrem iného zaoberajú problematikou starostlivosti o starších ľudí. Happy Aging Lab je nezávislá inštitúcia založená v roku 2008, ktorá sa zameriava na podporu podnikania a kvalitnejšej starostlivosti o seniorov prostredníctvom inovácií.

Monitorovací výbor Fondu malých projektov schválil dňa 18. februára v Miškovci ďalších 30 malých projektov. IV. Zasadnutie Monitorovacieho výboru prebiehalo pod vedením riaditeľky EZÚS Via Carpatia, Ing. Julianny Orbán Máté, PhD., ktorá zastáva pozíciu predsedu Monitorovacieho výboru pre Fond malých projektov. Monitorovacieho výboru pre FMP sa zúčastnili jeho členovia v zastúpení Riadiaceho orgánu a Národného orgánu Programu spolupráce Interreg Slovenská republika – Maďarsko, zástupcovia Košického samosprávneho kraja, Banskobystrického samosprávneho kraja, župy Borsod-Abaúj-Zemplén, župy Nógrád, župy Heves a župy Szabolcs-Szatmár-Bereg.


Dňa 10. februára 2020 sa v Košiciach konalo slávnostné Valné zhromaždenie EZÚS Via Carpatia. Župu Borsod-Abaúj-Zemplén zastupovala na valnom zhromaždení novozvolená predsedkyňa župy Bánné dr. Gál Boglárka, a Košice zastupoval Rastislav Trnka, predseda Košického samosprávneho kraja.
Monitorovací výbor Fondu malých projektov schválil dňa 29. októbra 2019, na svojom 3. zasadnutí, 23 projektov. Zasadnutie prebiehalo pod vedením riaditeľky EZÚS Via Carpatia, Ing. Julianny Orbán Máté, PhD., ktorá zastáva pozíciu predsedu Monitorovacieho výboru pre Fond malých projektov. Monitorovacieho výboru pre FMP sa zúčastnili jeho členovia v zastúpení Riadiaceho orgánu a Národného orgánu Programu spolupráce Interreg Slovenská republika – Maďarsko, zástupcovia Košického samosprávneho kraja, Banskobystrického samosprávneho kraja, župy Borsod-Abaúj-Zemplén, župy Nógrád, župy Heves a župy Szabolcs-Szatmár-Bereg.

V posledných rokoch sa čoraz viac diskutuje o starobe, aktívnom starnutí a nevyhnutných zmenách v sociálno-ekonomickej oblasti. Starnutie obyvateľstva je a zostane jednou z najdôležitejších výziev pre rozvoj členských štátov EÚ. Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia spolupracuje na medzinárodnom projekte „Inovačný ekosystém pre inteligentnú starostlivosť o seniorov“ (I-CARE SMART), ktorý sa zaoberá touto problematikou a snaží sa podporiť starostlivosť o seniorov.