Položenie základného kameňa pre trhoviská v Encs, Hidasnémeti a Gagyvendégi

V cezhraničnom mikroregióne Cserehát pribudne 5 nových trhovísk vďaka realizácii projektu Meet the Local Needs. Tri z nich budú postavené na maďarskej strane v Hidasnémeti, Encs a Gagyvendégi a dve na slovenskej strane v obci Buzica a v meste Moldava nad Bodvou.

Dňa 23. júla 2020 bola položením základného kameňa pre trhoviská v Hidasnémeti, Encs a Gagyvendégi slávnostne otvorená etapa výstavby trhovísk budovaných na maďarskej strane cezhraničného mikroregiónu Cserehát. Podujatie sa konalo v obci Gagyvendégi u vedúceho partnera projektu, kde poklopaním základného kameňa trhovísk symbolicky otvorili etapu výstavby: predsedkyňa Boršodsko-Abovsko-Zemplínskej župy, Bánné Dr. Gál Boglárka; partneri projektu Meet the Local Needs - vedúci partner projektu - predstaviteľ Szép Cserehát Nonprofit Szociális Szövetkezet - Dsupin János, starosta mesta Encs - Mikola Gergely, starosta Hidasnémeti - Becse Csaba, starosta obce Buzica - Ing. Jozef Mohňanský, primátor mesta Moldava nad Bodvou - JUDr. Ing. Slavomír Borovský; riaditeľka Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Via Carpatia, Ing. Julianna Orbán Máté, PhD. a dekan farnosti Encs, Pacsai János.