Obchodné trasy v stredoveku nadväzujúce na koridor Via Carpatia

Dňa 17.2.2015 o 10.00 v budove Košického samosprávneho kraja sa konala prezentácia s názvom: "Košice, obchod a obchodné cesty v stredoveku", organizovaná Európskym zoskupením územnej spolupráce Via Carpatia. Prednášku odprezentoval pán Mgr. Martin Bartoš z Archívu mesta Košice.

Celú prezentáciu môžete získať kliknutím na dole uvedené odkazy:


29-11-2017
Akčný plán pre najmenej rozvinutý okres Gelnica dotvárali na pracovnom stretnutí zástupcovia Košického samosprávneho kraja (KSK), EZUS Via Carpatia, okresu Gelnica a Úradu vlády...


29-11-2017
Dňa 31.8.2017 Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným predložilo riadiace dokumenty Fondu malých projektov (FMP) v rámci 2. kola výzvy na strešné...