Odstránenie legislatívnych bariér - konferencia organizovaná inštitúciou CESCI