Otváracia konferencia Interreg V-A Slovensko-Maďarsko, Chateau Belá, 13.09.2016