Viacarpatia - vlavo 1 Viacarpatia - vlavo 2 Viacarpatia - vlavo 3

Fond malých projektov

Základné informácie o Fonde malých projektov:

Celkovým cieľom Fondu malých projektov (FMP) je posilnenie cezhraničnej sociálnej súdržnosti podporou lokálnej spolupráce a zavedenie a zlepšenie dlhodobej spolupráce medzi subjektmi na oboch stranách hranice prostredníctvom podpory miestnych/regionálnych projektov.

PO1 - Príroda a kultúra
Špecifický cieľ 1.1: Zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti
Špecifický cieľ 4.1: Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce a rozšírenie cezhraničnej spolupráce medzi občanmi

Minimálna výška príspevku ERDF v rámci jedného projektu bude 20 000 EUR a maximálna 50 000 EUR

Doba realizácie malého projektu bude maximálne 12 mesiacov.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Timea Novotná
Vytvorené: 17.05.2017 18:35
Upravené: 01.12.2017 14:15