Viacarpatia - vlavo 1 Viacarpatia - vlavo 2 Viacarpatia - vlavo 3

IV. workshop EZÚS-ov v roku 2017, Tatabánya

12. decembra 2017 usporiadalo Ministerstvo zahraničných vecí a vonkajších ekonomických vzťahov Maďarska v spolupráci s EZÚS Rába-Dunaj-Váh IV. workshop EZÚS-ov v roku 2017. Stretnutie sa uskutočnilo vďaka projektu KÖFOP 3.3.3-15-2016-00002.

Workshop otvorila Ema Vasiová, riaditeľka EZÚS RDV. Účastníkov privítali György Popovics, predseda župy Komárom-Esztergom a zároveň predseda EZÚS RDV a Dr. Abaffy Patrícia, zástupkyňa vedúcej Odboru pohraničného rozvoja a spolupráce Ministerstva zahraničných vecí a vonkajších ekonomických vzťahov Maďarska.

Ako prvá prednášala riaditeľka EZÚS Via Carpatia, Julianna Orbán Máté, ktorá oboznámila zúčastnených s aktuálnymi informáciami o Fonde malých projektov v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko. Podrobne opísala možnosti v rámci FMP, súčasný stav súvisiacich procesov a priblížila výhody a nevýhody implementácie FMP. Podľa slov riaditeľky EZÚS Via Carpatia, vyhlásenie prvej výzvy je naplánované na koniec januára – začiatok februára roku 2018.

Po odprezentovaní FMP riaditeľka EZÚS RDV, Ema Vasiová, predstavila projekty implementované zoskupením.
Pracovného stretnutia sa zúčastnili zástupcovia spoločnosti Kreatív Európa Nonprofit Kft., programová koordinátorka Gida Bettina a vedúci podprogramu Kultúra Mondik Gábor, ktorí zúčastneným porozprávali o programe Kreatívna Európa a podprograme Kultúra a informovali o vyhlásených výzvach.
Workshop pokračoval prednáškou, v ktorej riaditeľ EZÚS Pons Danubii, Zoltán Bara odprezentoval projekty manažované týmto zoskupením.V poslednom bode programu Dávid Veronika, zástupkyňa CESCI, oboznámila prítomných s možnosťami spolupráce s aktérmi pohraničnej oblasti Baskicko.
Po prednáškach nasledovala ešte diskusia so zástupcami ministerstva o aktualitách týkajúcich sa EZÚSov.

Fotky zo stretnutia nájdete na: http://www.viacarpatia.eu/ovzp/viacarpatia/sk/fotogaleria-42/fotogaleria-44.html

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Timea Novotná
Vytvorené: 13.12.2017 06:00
Upravené: 14.12.2017 10:52