Viacarpatia - vlavo 1 Viacarpatia - vlavo 2 Viacarpatia - vlavo 3

Základné informácie

Zakladateľmi a členmi EZÚS Via Carpatia sú Košický samosprávny kraj a župa Borsod-Abaúj-Zemplén. Založenie zoskupenia vychádza z platnej európskej legislatívy a je prirodzeným výsledkom spolupráce dvoch regiónov, ktoré spájajú spoločné historické a kultúrno-jazykové tradície. Na ich území s rozlohou 14 tisíc km² žije vyše 1,5 milióna obyvateľov. Predsedom EZÚS Via Carpatia je Török Dezső (BAZ) a podpredsedom Ing. Rastislav Trnka (KSK).

EZUS mapaZoskupenie územnej spolupráce bolo založené na uľahčenie a podporu cezhraničnej, nadnárodnej a medziregionálnej spolupráce. Jeho cieľom je posilniť hospodársku a sociálnu súdržnosť, predovšetkým prostredníctvom projektov alebo programov cezhraničnej spolupráce. Kľúčovým záujmom bude hlavne poradensko-konzultačná činnosť v oblasti regionálneho rozvoja, vypracovanie spoločných rozvojových stratégií v oblasti zamestnanosti a sociálnej starostlivosti, podpora poľnohospodárskej produkcie (budovanie distribučných centier pre agrokomodity), cestovný ruch (kongresová turistika, tvorba ucelenej ponuky produktov pre jednotlivé mikroregióny, spoločné marketingové aktivity, infocesty pre touroperátorov), predstavenie a zachovanie kultúrneho dedičstva, spracovanie a implementácia spoločných projektov na realizáciu spoločných rozvojových stratégií, iniciatívy vedúce k získaniu riadenia programu cezhraničnej spolupráce financované z fondov EÚ na realizáciu spoločných projektov a spoločných rozvojových stratégií. Ďalším cieľom je integrácia v oblasti zdravotnej starostlivosti, v osobnej a cestnej doprave, komunálnych odpadoch, pri protipovodňových aktivitách a ochrane životného prostredia, pri budovaní cyklotrás, vo vinohradníckej oblasti Tokaj, v oblasti dodávky energie, krízového riadenia, podpore investícií a vytvorení cezhraničných logistických a priemyselných zón.

EZÚS je založené na dobu neurčitú. Financované bude z členských príspevkov a z prostriedkov z projektov spolufinancovaných Európskym spoločenstvom. Príjmami EZÚS môžu byť aj dotácie z iných verejných zdrojov a dary od fyzických a právnických osôb, dedičstvá a taktiež príjmy z vlastnej činnosti a príjmy z podnikateľskej činnosti. V budúcnosti by sa členmi zoskupenia mohli stať aj ďalšie partnerské regióny – Zakarpatská oblasť na Ukrajine, Podkarpatské vojvodstvo v Poľsku, ale aj Prešovský či Banskobystrický samosprávny kraj.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Timea Novotná
Vytvorené: 22.12.2014 16:16
Upravené: 05.12.2017 14:11